حدود یک ماه پیش بود که کمپین اپ مهربان در فضای اپلیکیشن و سایت مایکت رونمایی شد. علاقمندی اپلیکیشن ها برای مشارکت در این طرح برای مایکت بسیار لذت بخش و ستودنی بود. نزدیک به 700 اپلیکیشن آمده بودند تا همگام با مایکت، در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود در این طرح شرکت کنند و برای اولین بار در یک حرکت جمعی به کمک بستری که مایکت فراهم کرده بود از بخشی از درآمد خود به نفع کودکان مناطق محروم و تحت پوشش بهزیستی صرف نظرکنند. پیشنهاد این طرح از سوی سازمان بهزیستی در زمان کوتاهی بررسی و زمینه های فنی و مالی آن در مایکت در زمان کوتاهی انجام شد. با توجه به نزدیکی به ماه رمضان  ترجیح بر این شد که این طرح در طول این ماه اجرا شود تا تبرک این ماه عزیز شامل این طرح خدا پسندانه شود.