حدود یک ماه پیش بود که کمپین اپ مهربان در فضای اپلیکیشن و سایت مایکت رونمایی شد. علاقمندی اپلیکیشن ها برای مشارکت در این طرح برای مایکت بسیار لذت بخش و ستودنی بود. نزدیک به 700 اپلیکیشن آمده بودند تا همگام با مایکت، در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود در این طرح شرکت کنند و برای اولین بار در یک حرکت جمعی به کمک بستری که مایکت فراهم کرده بود از بخشی از درآمد خود به نفع کودکان مناطق محروم و تحت پوشش بهزیستی صرف نظرکنند. پیشنهاد این طرح از سوی سازمان بهزیستی در زمان کوتاهی بررسی و زمینه های فنی و مالی آن در مایکت در زمان کوتاهی انجام شد. با توجه به نزدیکی به ماه رمضان  ترجیح بر این شد که این طرح در طول این ماه اجرا شود تا تبرک این ماه عزیز شامل این طرح خدا پسندانه شود.

تلاشهای تیم برگزاری و دوستان بهزیستی، توسعه دهندگان عزیز و تمام کسانی که در این کمپین با خرید از این بسته نقشی در این کار نیک ایفا کردند قابل ستایش و قدردانی است. اپ مهربان با شعار “یک اپ و دو لبخند”، یک تلاش گروهی بود برای نشاندن لبخند روی لب همه کسانی که در این طرح ذینفع هستند، یک طرف فرد خیر اعم از توسعه دهنده، مایکت، خریدار و حتی سازمان بهزیستی و از طرف دیگر کودک محروم کشور که تنها نیاز به یک فضای آموزشی و یک وعده غذایی سالم برای رشد و بالندگی دارد.

مبالغ جمع آوری شده طی یک فقره چک تقدیم سازمان بهزیستی خواهد شد  تا در طرح احداث مهد کودک در مناطق محروم و توزیع یک وعده غذایی در روز هزینه شود. گزارش اجرای این پروژه متعاقبا اعلام و در صورت امکان، این طرح هر ساله در ماه رمضان برگزار خواهد شد.

از همه کاربران و توسعه دهندگان عزیزی که در کمپین اپ مهربان با مایکت همراه شدند قدردانی می کنیم.